MISSIE EN VISIE

 

MISSIE


Akindo is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en tevens als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. De vzw wordt gedragen door gevormde en geëngageerde vrijwilligersomkaderd door een team van bezoldigde medewerkers.

Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis Akindo vzw.

De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven.

 

Concreet organiseert Akindo jaarlijks 7 vakantiekampen voor 300 kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar en 3 vakantiekampen voor 60 jongeren tussen 13 en 16 jaar. Gezinsvakanties worden niet langer door Akindo georganiseerd en vanaf het najaar in 2018 zullen de vakantiekampen de volgende formules aannemen:


· Herfstvakantie tienerkamp (11-13 jaar)

· Kerstvakantie kinderkamp (4-10 jaar)

· Krokusvakantie jongerenkamp (14-16 jaar)

· Ook in de zomer 2019 zullen er kinder-, tiener- en jongerenkampen plaatsvinden


Voor de organisatie en uitwerking van al deze vakantiekampen, kan Akindo rekenen op een team van 2,2 VTE medewerkers en 270 vrijwilligers die rechtstreeks of via nevenactiviteiten verbonden zijn aan de vakantiekampen.

 

 

VISIE


Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan.

Hierdoor bevordert Akindo hun algemeen welzijn en integrale ontwikkeling en geeft ze als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geëngageerde samenleving.

Op termijn wenst Akindo haar engagement te verhogen door haar vakantiewerking uit te breiden naar een jaarwerkingwaar maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun kracht gezet worden, gemotiveerd en begeleid worden in hun zoektocht naar hun toekomst.

Om deze visie te kunnen nastreven werken we de komende 4 jaar aan de volgende strategische doelstellingen:


· Verhogen van kwaliteit betreffende de toegankelijkheid, omkadering en organisatie van de vakantiekampen door het digitaliseren en professionaliseren van de organisatie zelf en het voorzien van een kwaliteitskader en een uitgewerkt draaiboek voor de vakantiewerking.

· Versterken van de vrijwilligerswerking ter verhoging van draagkracht, vaardigheden en de doorstroom van vrijwilligers door het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid en in te zetten op werving, vorming en coaching.

· Verstevigen van een transparante, krachtige en inspirerende organisatie door een professionalisering van de werking en het bekrachtigen van relevante samenwerkingsverbanden

· Inspelen op maatschappelijk relevante thema’s binnen de jeugdsector en inventariseren van de Vlaamse vakantie/vrijetijdsbehoeften van kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus door het opstellen van een tendensenrapport en het voorleggen van een actieplan voor de volgende beleidsnota.