Visie van Akindo

 

Vakantie is een recht voor alle mensen. Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn hier dikwijls van uitgesloten. Zij hebben nog meer dan andere kinderen nood aan vrije tijd en ontspanning. Concreet betekent de visie van Akindo:


  • - creativiteit stimuleren en naar de voorgrond halen
  • - positieve mogelijkheden van groepsvorming laten ondervinden
  • - voeling leren hebben met en begeleiden van omgangsvormen in groepsverband
  • - zoeken naar een positieve manier van omgaan met verschillen in waarden, normen en grenzen
  • - de juiste mate van verantwoordelijkheid en vrijheid aan de jongere bieden binnen een veilige structuur


Akindo streeft deze visie na als pionier in de vakantieopvang van kinderen, jongeren en gezinnen uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Daarbij hebben we zowel aandacht voor het speelse van het kind als voor de ontwikkeling van  verantwoordelijkheid.