| Afdrukken |

HUISREGLEMENT VAKANTIEHUIS AKINDO

Werkplaatsen 65

3920 Lommel

Dit reglement werd samengesteld om het u en ons tijdens uw verblijf in het vakantiehuis Akindo vzw aangenamer te maken.

Gelieve dit reglement te ondertekenen en 1 exemplaar terug te sturen.

* Elke groep heeft een verantwoordelijke of duidt er een aan bij aankomst van de groep op het vakantiehuis Akindo. Hij/zij staat ervoor in dat het huisreglement door zijn groep wordt nageleefd. Niet naleving van dit reglement kan de onmiddellijke doorzending van de groep tot gevolg hebben.

* Het Vakantiehuis Akindo staat open voor jeugdwerk, verenigingen,volwassenen en gezinnen.

* De lijst van alle deelnemers (naam en geboortedatum) wordt de 1ste dag aan de conciërge of op het secretariaat bezorgd.

* BRANDVEILIGHEID

Roken : ten strengste verboden in het huis. Buiten zijn asbakken voorzien. Bij de minste rookontwikkeling treedt het brandalarm in werking. Bij misbruik zal er 80 euro aangerekend worden als schadevergoeding.

Parkeer uw wagens steeds op de voorziene parkeerplaatsen aan de voorzijde van het huis. De brandweer laat niet toe dat er wagens rond het huis staan.

Verplaats geen bedden! Neem er in geen geval de matrassen af! Hou iedere doorgang en uitgang vrij.

Het maken van een kampvuur is verboden.

Kijk steeds goed na of de knoppen van het gasfornuis na elk gebruik in de gesloten stand geplaatst worden.

Zorg dat de kaarsen uitgeblazen zijn voor u gaat slapen.

Zorg dat de branddeuren bij openstand niet geblokkeerd worden.

* ENERGIEVERBRUIK

Het energieverbruik is niet in de verblijfsprijs inbegrepen. U betaalt de minimum prijs van 1 euro per persoon per overnachting. Wie meer verbruikt (meterstand) betaalt meer. De verbruikte aardgas, water en elektriciteit vindt u op de eindfactuur. Laat dus in uw eigen belang geen radiatoren openstaan in niet gebruikte vertrekken. U kan de thermostaten minder zetten voor u gaat slapen. Laat ook niet nodeloos deuren en ramen van verwarmde lokalen openstaan. Laat niet nodeloos licht aan. Denk ook aan de buitenverlichting (de verantwoordelijke kijkt voor het slapengaan na of alle lichten gedoofd zijn).

* TELEFOON

Wij zijn bereikbaar op het nr. 011/82.58.00 tijdens de kantooruren. U kan u de conciërge bereiken op het GSM nr.: 0498/658.779

* ALGEMENE ORDE

Van 22 u tot 8 u dient het buiten stil te zijn. Voor eventueel nachtspel of dergelijke dienen afspraken gemaakt met de conciërge.

Rijdt binnen het park langzaam (max. 20 km/u) en zo min mogelijk. Parkeer uw wagen steeds op de voorziene parking.

Jaag de dieren niet op. Een bezoek aan het dierenpark is alleen mogelijk na afspraak met de conciërge.

Laat geen papier of afval rondslingeren : er zijn vuilnisbakken langs de buitendeur aan de keuken. Sorteer het afval steeds goed.

Gebruik van de gemeentelijke vuilniszakken en gebruik van de containers wordt aangerekend.

Giet geen frietvet in de toiletten of in de riolering.

Het is niet toegelaten eten of drinkwaren te nuttigen op de slaapkamers.

Trek geen takken en bladeren van de bomen.

De kleine speeltuin en de fietsen zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis Akindo vzw.

De schikkingen in het huis dienen bij uw vertrek dezelfde te zijn als bij uw aankomst: boven : bedden en kasten mogen niet

verschoven worden, op elk bed dient één hoofdkussen te liggen en één deken (keurig opgeplooid) .

  • Wanneer u foto’s of dergelijke wilt ophangen, kan dit enkel op de daarvoor in de living en eetzaal voorziene haken. (niet op deuren en muren)
  • Keuken en eetzaal: in de kasten en schuiven zijn inventarissen aangebracht. Leg of zet alles op zijn voorziene plaats.
  • Gebroken vaatwerk dient bij vertrek gemeld en afgerekend.

Keukenhanddoeken, afwasmiddel en toiletpapier dient de groep zelf mee te brengen.

U betaalt 250 euro voor de poets. Zorg dat alle vaatwerk afgewassen en op de voorziene plaatsen gezet wordt, de afval in de desbetreffende containers gedeponeerd en de tafels en stoelen terug op hun plaats gezet worden.

Indien u zelf poetst. Zorg dan dat alle gebruikte lokalen gepoetst en gedweild zijn (ook het sanitair). Het vaatwerk afgewassen is. Alle vaatwerk dient op de voorziene plaatsen gezet te worden. Tafels en stoelen terug op hun plaats gezet worden De afval wordt in de desbetreffende containers gedeponeerd. (zie checklist ter plaatse)

Licht de conciërge in van elk defect, probeer het niet zelf te herstellen zonder voorafgaande toestemming. Niet gemelde vernielingen kunnen tot gevolg hebben dat de groep niet meer toegelaten wordt.

U kunt steeds met al uw vragen terecht op het secretariaat (tijdens de kantooruren) of bij de conciërge.Verwittig op voorhand wanneer u vertrekt.

 

De groepsverantwoordelijke tekent af voor kennisname van dit huisreglement.

Hij/zij tekent het reglement en stuurt 1 ex. terug naar hetVakantiehuis Akindo.

Groepsnaam ………………………………………………………………………..

Groepsverantwoordelijke ………………………………………………………….

 

Straatnaam en nummer ……………………………………………………………

Gemeente …………………………………………………………………………..

Telefoonnummer ……………………………………………………………………

Datum van verblijf …………………………………………………………………..

Handtekening ……………………………………………………………………….

============================================

We wensen u alvast een heel fijn verblijf!

Conciërge                                             Directie                                           Voorzitter

Raf en Griet                                          Kristien Van Camp                      Wilfried Hendriks

De Saeger-Vermeiren