| Afdrukken |

Huishoudelijk reglement Akindo vakantiehuis vzw (2 blz.)

Alle gebruikers van het vakantiehuis en het domein zijn gebonden aan de regels van het huishoudelijk reglement. Afwijkingen worden toegestaan bij monde van de directie en de conciërge en zijn te alle tijden herroepbaar. Het overtreden van de regels van het huishoudelijk reglement kan de onmiddellijk doorzending van de groep tot gevolg hebben.

 

Contactgegevens verhuurder

www.akindo.be/vakantiehuis Directie: Kristien Van Camp               Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Werkplaatsen 65  B-3920 Lommel            011 82 58 00  
Ondernemingsnummer: 0408.036.933                 Rekeningnummer: BE56 7845 2050 8288

Secretariaat (tijdens kantooruren):   011 54 48 87  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Conciërge: De Saeger Rafaël,  0489 27 27 07  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

.

Regels voor de huurder(s)

Het hele gebouw en het domein rookvrij behalve  bij de 2 peukenbakken Aan het secretariaatsgebouw (noordwest) en naast de keukendeur (noordoost)

Huisdieren zijn om reden van hygiëne en schade niet toegelaten.

De volledige lijst van deelnemers wordt minimaal 7 dagen op voorhand aan het Vakantiehuis Akindo VZW meegedeeld. Enkel personen waarvan de naam werd doorgegeven mogen overnachten.

“Vermijd gevaarlijke situaties voor jezelf en de omgeving.”

In elke ruimte staan de rook en hittemelders van het brandalarm scherp afgesteld op de minste rookontwikkeling! Misbruik wordt beboet met minimaal 100 euro.

Hou alle in- en uitgangen vrij van belemmeringen. Sluit deuren en doof lichten. Verplaats geen bedden, matrassen, kasten of keukentoestellen. Sluit ook de ramen (zeker bij wind of regen).

Omwille van de toegankelijkheid van hulpdiensten moeten alle wagens zich na aankomst, laden en lossen, zich op de parking bevinden. Rijd traag en beperk het rijden op het terrein.

Open vuur maken is verboden

“Draag mee zorg voor alles wat je gebruikt en bouw mee aan een fijne relatie met de omgeving.”

Het gebruik van kampeerwagens of het plaatsen van tenten is verboden. Elk nachtspel dient gemeld aan de conciërge. Buren noch dieren mogen hiervan hinder ondervinden.

De beplanting van het park (bomen, struiken, bloemen en kruiden) mag niet beschadigd worden.

Fietsen in de speeltuin is gevaarlijk en dus verboden. De speeltuin en fietsen zijn te gebruiken door kinderen tot 12 jaar. De zandspeeltjes zijn bedoeld voor de zandbak en mogen de speeltuin dus niet verlaten.

Toegang tot het dierenpark en voederen van de dieren is verboden zonder expliciete toestemming van de conciërge of medewerkers. Roken of eten in het dierenpark is verboden.

Voor 08.00 uur ’s ochtends en na 22.00 uur ’s avonds is lawaai (meer dan 48dB = koelkastmotor) buiten verboden.

We vragen respect voor de buurt. Laat geen vuilnis achter. Beperk lawaai en parkeerhinder. Ruiltochten of deur aan deur-verkoop allerhande zijn verboden.

Het huis is geen feestzaal of sportruimte. Daarvoor is dus geen verhuur mogelijk.

Eten en drinken op de verdiepingen of de slaapruimtes is verboden omwille van hygiëne.

Schoenen zijn op de verdiepingen uit den boze. Breng dus binnenhuispantoffels mee.

Keukenhanddoeken, wc-papier, afwasmiddel, (hoes)lakens en kussensloop dienen de gebruikers zelf mee te brengen.

“Goede afspraken maken goede vrienden”

De ochtend van vertrek zijn de bovenverdiepingen om 10.00h beschikbaar en gepoetst of opgeruimd voor controle en onderhoud.

Opruim; na elk verblijf dienen al de vuilnisbakken leeg, de lavabo’s en spiegels netjes achtergelaten, de dekens opgeplooid en de vloer geveegd. Daarnaast moet elke ruimte in de oorspronkelijke staat en schikking achter gelaten worden.  Het gebruikte keuken-, spel-, fiets-, en eetgerei liggen of staan netjes op de juiste plaats. Alle schade bij het organiseren van activiteiten waarbij toestellen of andere infrastructuur worden opgesteld, dient te worden hersteld voor het vertrek. Resten van bosspelen moeten opgeruimd. (graszoden, markeringen, afspanlint etc.)

Poets; ofwel betaalt u 250 (350) euro poetskosten ofwel poetst u het huis zelf Er is een poetslijst beschikbaar.

Afval moet gesorteerd. Grof vuil, metaal, frituurvet, hout en ander afval, moet de groep bij vertrek meenemen.

.

“Ons huis is ook een thuis voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Elke vakantieperiode halen zij hier hun hartje op en genieten ze van de ruimte, het warm onthaal door onze vrijwilligers. Dit is alleen mogelijk als ons Vakantiehuis ook in de andere periodes van het jaar op orde gehouden wordt. We zijn jullie dan ook dankbaar voor jullie respect voor het huishoudelijk reglement.”

.

De vzw Akindo Vakantiehuis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond het gebouw, de parking, het dierenpark, bos, sportveld en de speeltuin.

De groep en haar leden zullen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid te opzichte van derden en tegen lichamelijke letsels. Eventuele schade wordt verrekend aan de gebruiker. Hiervoor geldt de prijs voor herstelling of nieuwkoop.

Het personeel en de conciërge heeft op elk moment toegang tot de personeelslokalen en technische ruimten en mag de navolging van het reglement op elk moment controleren.

Het gebruik van de naam Akindo voor elke vorm van fondsenwerving of loyaliteitsverwerving kan niet zonder afspraken met de directie.

De gegevens die u in het kader van deze huurovereenkomst meedeelt, worden uitsluitend gebruikt om de conciërge te informeren over uw komst en om u verder te informeren over onze activiteiten. Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht inzage te vragen van deze gegevens evenals verbetering ervan te vragen.

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.