Prijzen

We onderscheiden 3 prijscategorieën:

  1. 1) Landelijk jeugdwerk

Dit jeugdwerk omvat het geheel van groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld: jeugdbewegingen en ander landelijk jeugdwerk tot 31 jaar.

Landelijk jeugdwerk gaat voor op andere groepen tot 6 maanden voor de verblijfsdatum en genieten de voordeligste prijs.

De basisprijs voor een groep tot 28 personen bedraagt 310 euro per overnachting. Iedere extra persoon betaalt 10,9 euro per nacht bovenop de basisprijs.

De basisprijs is exclusief poets-, energie- en maaltijdkosten.

2) Jeugdgroepen en verenigingen

Jeugdgroepen en verenigingen zijn groeperingen die niet vallen onder de definitie van landelijk jeugdwerk. Voorbeelden hiervan zijn scholen, muziekgroepen zoals de fanfare, het zangkoor,…

De groep (uitgezonderd scholen) kan reserveren vanaf zes maanden voor het effectieve verblijf.

De basisprijs voor een groep tot 28 personen bedraagt 373 euro per overnachting. Iedere extra persoon betaalt 13,2 euro per nacht bovenop de basisprijs.

De basisprijs is exclusief poets-, energie- en maaltijdkosten.

  1. 3) Bedrijven, vriendengroepen en gezinnen

De groep kan reserveren vanaf zes maanden voor het effectieve verblijf.

De basisprijs voor een groep tot 28 personen bedraagt 464 euro per overnachting. Iedere extra persoon betaalt 16,5 euro per nacht en dit bovenop de basisprijs.

De basisprijs is exclusief poets-, energie- en maaltijdkosten.


Goede afspraken, goede vrienden

Energie

Energiekosten (water, elektriciteit en aardgas) bedragen minimum 1 euro per persoon per overnachting. Wie meer energie verbruikt (volgens de meterstand) betaalt meer. Deze kost wordt verrekend in de eindfactuur.

Schoonmaak

De bezoeker kan het huis zelf poetsen voor het vertrek. Tijdens de opname van de staat van bevinding kan er bij schade of indien het schoonmaken niet naar behoren is geschied een bedrag afgehouden worden van de waarborg. De bezoeker kan het huis ook laten poetsen voor 250 euro.

Voorschot

De reservatie is pas geldig wanneer de voorschotfactuur betaald wordt. Er is geen mogelijkheid om met kredietkaart te betalen. Bij reservatie geven we alle nodige gegevens door om de betaling te verrichten per overschrijving.

Annulering

Bij annulering worden annuleringskosten ingehouden.

Voorbehoud

De vzw Vakantiehuis Akindo behoudt zich het recht voor om noodzakelijke prijsaanpassingen door te voeren en eventueel bij noodzaak het contract te verbreken zonder verbrekingsvergoeding.

Verantwoordelijkheid

Uiteraard is uw verblijf bij ons ook uw verantwoordelijkheid en vragen wij voldoende respect te hebben voor alles wat ter uwer beschikking wordt gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of incidenten die eventueel door u veroorzaakt worden.

Wij helpen u graag verder met de reservatie!

Vzw Vakantiehuis Akindo
Werkplaatsen 65
3920 Lommel

Tel.:  011 82.58.00

E-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.