API - Aanspreekpunt Integriteit

Wat is een API

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit. Dit is een laagdrempelig aanspreekpersoon waarbij deelnemers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over een integriteitsschending.

Het zou kunnen gebeuren dat jijzelf of iemand die je kent iets meemaakt waar je je niet goed bij voelt of wat je niet fijn vindt. Je zou dan kunnen stellen dat iemand over jouw grenzen heen gegaan is, en dan spreken we over grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag kan fysiek, psychologisch of seksueel van aard zijn en ook pesten valt onder grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een API

Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met integriteitsschendingen. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder klimaat.

Akindo vindt het erg belangrijk dat mensen in een geval van grensoverschrijdend gedrag of situatie, bij iemand terecht kunnen. Een API is er in de eerste plaats om te luisteren naar jouw verhaal. Nadien zal de API bekijken op welke manier geholpen kan worden.

De API heeft discretieplicht, dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal zij jou altijd over informeren.

Wie kan er bij een API terecht?

Iedereen kan bij een API terecht: vrijwilligers, kinderen/tieners/jongeren die deelnemen aan de vakantiekampen, begeleiders, ouders,…

Hoe contacteer ik de API

Annelies wouters

0499473218