Afronding sensibiliseringstraject

Gepost op 15.05.2023

 

Dankzij het project ‘Over Drempels’, gesubsidieerd door Agentschap Opgroeien ging Akindo samen met 12 Lommelse partnerorganisaties binnen jeugdhulp en jeugdwerk van start met een sensibiliseringstraject rond maatschappelijke kwetsbaarheid.

Vakanties organiseren voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties is een hele dankbare job. Maar wat als we niet zouden hoeven spreken over maatschappelijke kwetsbaarheid? Wat als de maatschappij niet zou kwetsen? Wat als jeugdwerk zo inclusief was dat het een bijzonder aanbod overbodig maakte? Wat als… 

Akindo vindt zulke filosofische vragen boeiend. Zo boeiend dat we, verdeeld over vier sessies, gerichte strategieën uitwerkten om deze ideologieën na te streven. Uiteindelijk is ‘het organiseren van vakanties voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties’ niet ons streefdoel, maar eerder ‘het creëren van een inclusieve, verbindende samenleving’.

Afgelopen week vond de laatste sessie plaats, tevens een startschot voor mogelijke toekomstige samenwerkingen om een brug te slaan tussen jeugdwerk en jeugdhulp.