Jaarprojecten

In tijden van corona is er jammer genoeg geen jaarwerking! Naast de vakantiewerking, heeft Akindo nog enkele andere waardevolle projecten lopen die buiten de schoolvakanties plaatsvinden.