Projecten

In tijden van corona is er jammer genoeg geen jaarwerking. Naast de vakantiewerking van Akindo worden ook complementaire projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijk kwetsbaarheid. De meeste van deze projecten worden mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers en samenwerkingsverbanden.