Projecten

Naast de vakantiewerking van Akindo worden ook complementaire projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijk kwetsbaarheid. De meeste van deze projecten worden mogelijk gemaakt dankzij vrijwilligers en samenwerkingsverbanden.