Akindo, meer dan vakantie

Beleidsnota 2022-2025

MISSIE

Akindo is een vzw met een erkenning als sociaal toeristische vereniging en als landelijke georganiseerde jeugdvereniging. Deze vzw wordt gedragen door gevormde en geƫngageerde vrijwilligers, omkaderd door een team van bezoldigde medewerkers.
Akindo organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige vakantiekampen in een rustige maar tegelijkertijd stimulerende omgeving, middenin het domein van het vakantiehuis Akindo vzw.
De vakantiekampen zijn specifiek gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus in Vlaanderen en Brussel om hen op een spelende manier een zorgeloze groepsvakantie te laten beleven.

VISIE

Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan. Zo bevordert Akindo hun algemeen welzijn en de integrale ontwikkeling, en geeft als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geƫngageerde samenleving.

Op termijn wenst Akindo haar engagement te verhogen door de uitbreiding van haar vakantiewerking naar een jaarwerking waarbij Akindo als facilitator optreedt. Zij zal jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus motiveren en ondersteunen bij hun zoektocht naar hun persoonlijke krachten en hen bijstaan om te leren hoe zij hier blijvend op kunnen inzetten in hun verdere ontwikkeling.

Akindo blijft zich al lerende organisatie opstellen, maar zal ook anderen inspireren, sensibiliseren en vormen m.b.t. maatschappelijke kwetsbaarheid, om zo haar steentje bij te dragen een een toegankelijke maatschappij waar iedereen zich thuisvoelt.


Akindo steunen

Geef ons een duwtje in de rug!

Ontdek de mogelijkheden