Algemene Info

Vakantiehuis Akindo vzw biedt in de eerste plaats verblijf aan jeugdgroepen en sociaal culturele verenigingen. Deze groepen en verenigingen krijgen voorrang bij reservatie tot 6 maanden voor de begindatum van het verblijf.

Ook andere verenigingen, scholen, gezinnen en privébedrijven kunnen het Vakantiehuis huren.

Er is een prijsdifferentiatie volgens de categorie van de groep en het aantal personen. De basisprijs is gebaseerd op een groep van 28 personen.

Tijdens de schoolvakanties -m.u.v. de krokusvakantie- is het huis ingenomen door Akindo, een vzw die vakantiekampen organiseert voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus.

Voor meer info verwijzen we graag naar: www.akindo.be