Partners

Voor de jaarprojecten kan Akindo beroep doen op complementaire partnerorganisaties, wiens visies nauw aansluiten bij die van Akindo.

Zo is het project “Work hard, Chill hard” ontstaan in samenwerking met PROFO vzw en kan nu ook rekenen op de medewerking van Groep Intro, Arktos en Center Parcs Lommel.

Deze samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om de juiste jongeren te kunnen bereiken, een aanbod uit te werken en begeleiding te voorzien.