Akindo Connects

Met het pilootproject ‘Work hard, Chill hard’ wil Akindo vzw jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus een laagdrempelige opstap bieden naar werk en zinvolle vrije tijd.

De jongeren voeren vrijwilligerswerk uit i.f.v. vakantiekampen voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Hun werkprestaties komen dan ook rechtstreeks ten goede van een doelgroep waarin ze zichzelf herkennen. Dit zorgt voor een versterkte motivatie en vervolgens een hogere opkomst, inzet en doorstroom.

Het tweede luik van het project legt de nadruk op sensibilisering omtrent het belang van vrije tijd en een goede balans tussen werk en ontspanning. De jongeren leren hierbij wat vrije tijd inhoudt en om deze zelfstandig, plezierig en efficiënt in te vullen. Akindo vzw kan met haar jarenlange ervaring een laagdrempelige, onbevooroordeelde en inclusieve opstap vormen naar een kennismaking met vrije tijd in al haar vormen: kunst, cultuur, sport, uitstappen, vakanties,…

Het project loopt in samenwerking met NAFT (PROFO vzw, Arktos en Groep Intro), Center Parcs Vossemeren en wordt gesponsord door Foundation Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.